STACJA TRANSFORMATOROWA //

SKALA RÓŻNE SKALE

ROZMIAR: 80x120cm

MATERIALY: PMMA, PET, PVC

AUTORZY MAKIETY: ULIANA KHUDYŃ, FILIP POMIN, ARKADIUSZ SKURZYŃSKI

ROK: 2020