ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE // ROSTOKA

SKALA 1:250

MATERIALY: TEKTURA

AUTORZY MAKIETY: ALEKSANDRA CZERNIAK

ROK: 2019