KONCEPCJA MUZEUM //

SKALA 1:200

MATERIALY: TEKTURA

AUTORZY MAKIETY: ADRIANNA MODZELEWSKA

ROK: 2019